مودم مخابراتی سی تی سی EFM-40 سی تی سی EFM-40

مودم GSM صنعتی موگزا OnCell G2111 موگزا OnCell G2111

آداپتور روتر سیسکو PWR-1700-WW1 سیسکو PWR-1700-WW1

مودم روتر تاینت Mercury 3820 تاینت Mercury 3820

ماژول سیسکو ASA-SSM-AIP-40-K9 سیسکو ASA-SSM-AIP-40-K9

مودم مخابراتی زیمنس DESKTOP-S3118-H632-E111 زیمنس DESKTOP-S3118-H632-E111

روتربرد میکروتیک RB41GL میکروتیک RB41GL

مودم روتر بی سیم زایکسل VMG1312-B10B زایکسل VMG1312-B10B

مودم VDSL2 تاینت VNTU767C تاینت VNTU767C